Tel: 692 970 474
Email: dorota_zawadzka1@o2.pl

OFERTA

 

unnamed-150x150

1. Usługi Księgowe

Księgi handlowe:

 • tworzenie Planu kont Firmy – wspólnie uzgadniamy i doradzamy wariant rachunku zysków i strat w zależności od potrzeb informacyjnych i zarządczych firmy.
 • tworzenie polityki rachunkowości
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretacja dokumentów
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności
 • zestawienie obrotów i sald
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego

 

Podatkowa książka przychodów i rozchodów:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • przygotowywanie bilansów
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

 

Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego:

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

 

2. Dokumentacja kadrowo-płacowa obejmuje:

 

Dokumentację i ewidencję personalną pracowników

 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, premiowania)

Dokumentację i ewidencję związaną z umowami o pracę

 • sporządzenie listy płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych

Dokumentację umów-zleceń i umów o dzieło

 • prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców
 • przygotowywanie umów zleceń / o dzieło
 • sporządzenie listy płac umów-zleceń / o dzieło
 • sporządzenie deklaracji podatkowych

Prowadzenie dokumentacji ZUS

 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
 • dokumenty do ZUS przekazujemy drogą elektroniczną

 

Dodatkowo opracowujemy wnioski kredytowe. Zakres naszych usług obejmuje pełną księgowość. Przeprowadzamy ewidencję środków trwałych i rozliczenia roczne wspólników. Służymy pomocą podczas przejścia na pełną rachunkowość.

Gwarantujemy profesjonalne i fachowe usługi. Doradzamy w kwestiach dotyczących finansów. Pomagamy uniknąć problemów związanych z błędnymi rozliczeniami.

 

50% rabatu za pierwszy miesiąc prowadzenia księgowości.         Konkurencyjne ceny!

>

Zapraszamy do współpracy!